Važni datumi:

Prijavljivanje abstrakta:

20. jul 2017.

20. avgust 2017.

Obavještenje o prihvatanju abstrakta:

01. avgust 2017.

01. septembar 2017.

Rok za slanje konačnih radova:

29. septembar 2017.

Obavještenje o prihvatanju radova:

06. oktobar 2017.

Program konferencije:

13. oktobar 2017.

Održavanje konferencije:

26-28. oktobar 2017..Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske
Minisatarstvo civilnih poslova
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske
Elektroprivreda Republike Srpske
Grad Istočno Sarajevo
Privredna komora Republike Srpske